Rapoarte de evaluare: pret la cerere in functie de imobilul evaluat.

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Releveu apartament
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Inmatriculare (societati comerciale)

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale, comerciale si industriale (constructie + teren)

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil
 • Releveu imobil
 • Certificat de urbanism
 • Autorizatie de construire/desfiintare
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Inmatriculare (societati comerciale)

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil
 • Certificat de urbanism
 • Copie carte de identitate client / Copie certificat de inmatriculare (societati comerciale)

Cere oferta online
  *fisiere acceptate jpg, jpeg, png, pdf

  burst-kUqqaRjJuw0-unsplash (1)